Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-444 57, 0223-447 05, eller vux(at)nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

SNABBVAL:

Möt elever
vo

Vård- och omsorgsprogrammet

Genom att skräddarsy din utbildning kan du specialisera dig inom det du helst vill!

Vård

Ett högskoleförberedande yrkesprogram för dig som vill få både en yrkesexamen och särskild behörighet till högskolan. Är du intresserad av att arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer som har en funktionsnedsättning? Då är Vård- och omsorgsprogrammet ett bra alternativ.

Vad får du lära dig?
Under utbildningen får du lära dig om hälsa, ohälsa, medicin, pedagogik, psykologi och om hur kroppen fungerar och är uppbyggd. Du får även kunskaper om vanliga sjukdomar och hur de kan botas och förebyggas. Du får kunskaper om hur du kan se en vårdtagares hela livssituation samt stötta människor till att på bästa sätt hjälpa sig själva.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om människans utveckling och funktion från livets början till dess slut. Du kommer även att få lära dig hantera teknisk utrustning som blir allt vanligare inom vården. Vård- och omsorgsprogrammet har inte några nationella inriktningar. Du kommer istället att få välja ett ”paket” av kurser inom olika områden som till exempel Hälso- och sjukvård, Psykiatri och Äldreomsorg.

Arbetsplatsförlagt lärande
Utbildningen innehåller minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då får du praktiskt tillämpa de kunskaper du får i skolan. Det kan innebära en personlig utveckling på flera plan. Bland annat ger APL dig yrkeserfarenhet samt kontakter du kan ha nytta av då du söker arbete.

Framtid
Efter avslutad gymnasieutbildning kan du söka arbete direkt inom hälso- och sjukvården. Programmet kan även ligga till grund för fortsatta studier inom yrkeshögskolan, högskolan eller annan vuxenutbildning. Kanske du vill utbilda dig till sjuksköterska, arbetsterapeut, dietist eller andra yrken inom vårdområdet.

Kontakt

Välkomna till oss på Vård- och omsorgsprogrammet

E-post siska.laurila(at)nvu.se

Ring Sisko och Janne på 0223-447 45

sla
jwn

Sidansvarig:

Linda Halldin Normann

Senast ändrad:

2019-08-27

Scrolla upp