Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Information till elever och vårdnadshavare om skolstängning

2020-03-18 NVU har sammanställt information till gymnasieielever och deras vårdnadshavare. Klicka för att läsa.

Som alla vid det här laget känner till har gymnasieskolan stängt och all undervisning kommer tills vidare ske på distans. Detta är ett unikt läge utan tidigare motsvarighet och som kräver att alla lever gör sitt yttersta och tar ett stort eget ansvar för sina studier.

Hur länge skolan kommer att hållas stängd går i nuläget inte att svara på. Vi måste alla förbereda oss på att det kan vara en längre tid.

All utbildning kommer dock att fortlöpa men att ske på distans. Situationen ska inte ses som ett ”extra skollov”. Elever som gör sina uppgifter har fortsatt möjlighet till studiemedel från CSN och att hinna bli klara med sina kurser enligt ordinarie planering.

All frisk personal jobbar som vanligt vidare från skolan. Du som elev eller vårdnadshavare kan fortsättningsvis kontakta mentor, lärare, skolhälsovård m.m. Kontaktuppgifter finner du längre ner i dokumentet.

Undervisning

För att du ska kunna bedriva dina studier hemma behöver du ditt studiematerial, t.ex. skolböcker, samt datorn som skolan har försett dig med. Behöver du få tag på material från ditt skåp är friska elever/vårdnadshavare välkomna att komma och hämta det efter kontakt med skolan (t.ex. mentor eller receptionen).

En studiedag är 6-8 timmar. Du som elev förväntas ägna denna tid åt dina studier och du är då berättigad till CSN. Skolan kommer fortsatt att föra frånvaro som kommer att bedömas utifrån närvaro på distanslektioner, kontakt med kursens lärare samt att uppgifter lämnas in i tid. Frånvaro är således en fortsatt grund att dra in studiemedel.

Undervisningen kommer att ske via olika plattformar, t.ex. itslearning. Kursens lärare kommer att meddela vad som gäller för aktuell kurs.
Även yrkesutbildning, idrott och andra praktiska ämnen kommer att fortsätta att genomföras men på distans och med större fokus på teoretiska delar.

Fler olika verktyg och kanaler för distansundervisning ses i nuläget över för att på bästa sätt möjliggöra studierna.

För elever som är ute på APL fortsätter praktiken som vanligt om APL-platsen godkänner det. Kontakta din mentor för att få reda på vad som gäller.

Kortfattat gäller följande:
- Eleverna ska på distans i största mån följa sitt schema och ordinarie studieplan
- Eleverna ska på distans närvara vid sina lektioner på det sätt som kursens lärare
bestämmer
- Eleverna förväntas att under lektionerna vara kontaktbara för lärarna

Sjukdom

Är du sjuk ska du precis som vanligt sjukanmälas till skolan. Är du omyndig är det vårdnadshavaren som ska göra sjukanmälan. Sjukanmälan kan göras via Dexter eller per telefon.

Kontakter

Sjukanmälan:
0223-445 94

Skolsköterskor:
Maria Bylund
Telefon: 0223-442 56
Maria Snickars
Telefon:0223-443 65

Kurator:
Gun-Britt Snickars
Telefon: 0223-443 80

Studie- och yrkesvägledare:
Sara Forsberg (nationella program & NPS)
Telefon: 0223-443 74

Anna Kedevik (introduktionsprogrammet)
Telefon: 0223-446 86

Reception:
0223-444 30

Växel:
0223-443 00

Lärare, mentorer och övrig personal:
Kontaktuppgifter till all personal hittar du på NVUs hemsida

Inloggningsuppgifter till Dexter:
michael.alvbage@nvu.se

Inloggningsuppgifter till itslearning samt frågor rörande elevdatorer:
itservice@nvu.se

//Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Henrik Junno
Utbildningschef NVU

Sidansvarig:

Linda Halldin Normann

Senast ändrad:

2020-03-18

Scrolla upp