Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Undantag från distansundervisning

Håll avstånd virustider

2020-04-24 Undervisning på gymnasiet och på komvux ska som huvudregel erbjudas på distans. Men i mitten av april beslutade regeringen om en förordningsändring som öppnar för enskilda undantag. Förutsatt att skolan vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för smittspridning kan skolan enligt Folkhälsomyndighetens bedömning ta in mindre grupper av elever, vilket NVU har börjat med.

Enstaka undantag från distansundervisning

I enlighet med Folkhälsomyndigheten rekommendation har NVU bedrivit undervisning på distans istället för skolans lokaler sedan den 18 mars.

Riksdag och regeringen har antagit en ny lag och förordning som reglerar verksamheten vid skolstängningar. Alla regler och beslut utgår från det rådande smittskyddsläget i samband med spridningen av coronaviruset och covid-19. Om en skola helt eller delvis stänger ska skolan huvudsakligen erbjuda undervisning på distans.

Möjligt för skolor att öppna för mindre elevgrupper

Undervisning på gymnasiet och på komvux ska som huvudregel erbjudas på distans. Men i mitten av april beslutade regeringen om en förordningsändring som öppnar för enskilda undantag. Förutsatt att skolan vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för smittspridning kan skolan enligt Folkhälsomyndighetens bedömning ta in mindre grupper av elever

  • för att genomföra praktiska examinationer som inte kan genomföras på distans
  • som har särskilda stödbehov och behöver kontakt i skolan
  • som behöver ta del av inslag i undervisningen som inte går att genomföra på distans.

De elever som främst kan behöva få utbildning i skolans lokaler är de som är i slutet av sin utbildning och vars betyg har betydelse för deras fortsatta utbildning eller arbete, till exempel elever i årskurs 9, introduktionsprogram och sista året på ett nationellt program i gymnasieskolan.

Mer information på Skolverkets hemsida

Förhållningsregler

För att ta ansvar för begränsning av smittorisken och självklart för att vara rädda om varandra är det viktigt att följa nedanstående.

  • Elever och personal får bara vistas i skolans lokaler om man känner sig helt frisk och har gjort det de två senaste dagarna också.
  • God handhygien är viktigt. Tvål, vatten och handdesinfektion finns tillgänglig.
  • Håll avstånd.
  • Elever är endast i skolan för lektion. Raster genomförs utomhus och efter avslutad lektion ska eleverna lämna skolområdet.

Sidansvarig:

Linda Halldin Normann

Senast ändrad:

2020-04-24

Scrolla upp