Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Övriga länkar

Här hittar du fria webbresurser som du kan använda både i och utanför skolans nätverk.

Entreprenörskapsforum
Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt.

Klicka här för att komma till Entreprenörskapsforum

EU-information
EU-information har riksdagens uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen.

Klicka här för att komma till EU-information

Factlab
Här kan du hitta, sammanställa och analysera hundratals typer av samhällsfakta från tusentals publika källor över hela världen. Du kan göra rankningslistor efter kriterier som du själv anger. Vilka språk talas av flest människor? Vilka länder har flest aborter? Vilka kommuner betalar mest bostadsbidrag? Du kan jämföra länder med varandra – eller svenska regioner, län och kommuner. Resultaten presenteras grafiskt på flera olika sätt.

Klicka här för att komma till Factlab

Globalis
Globalis är en tjänst från FN-förbundet. Den innehåller en interaktiv världsatlas, den största databasen med FN-statistik på svenska, landprofiler för FN:s medlemsländer, världskarta över olika geografiska förhållanden, satellitbilder som visar mänsklig inverkan på jordens miljö och fakta om världens konflikter. Målet med Globalis är i första hand att informera om likheter och olikheter i det mänskliga samhället och om människornas inverkan i livet på planeten med visuella hjälpmedel.

Klicka här för att komma till Globalis

Globalportalen
Här finns över 1 000 utvalda och granskade länktips om drygt 140 länder och en rad ämnen som har med utveckling och bistånd att göra, som demokrati, mänskliga rättigheter och miljö.

Klicka här för att komma till Globalportalen

HUI Research
Webbplats för branschorganisationen Svensk handel, som bedriver konsultverksamhet och forskning inom handel och turism. HUI är en ledande institution för forskning om detalj- och partihandel. På webbplatsen finns forskningsbaserad fakta, analys och rådgivning.

Klicka här för att komma till HUI Research

Lagrummet.se
Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter. Här finns exempelvis Sveriges Lagar och förordningar, rättspraxis och rättskällor.

Klicka här för att komma till Lagrummet

Lexin
Här hittar du lexikon på följande femton minoritetsspråk: albanska, arabiska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, makedoniska, nordkurdiska, persiska, romska (arli), rumänska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska, turabdinska och vietnamesiska.

Klicka här för att komma till Lexin

Länkskafferiet
Länkskafferiet är en nationell söktjänst för skolan, som funnits sedan 1995. Syftet med Länkskafferiet är att underlätta för elever, lärare, pedagoger och skolbibliotekarie att hitta särskilt utvalt material på Internet som passar bra för skolarbete och lektionsplanering. Alla webbplatser är indelade i ämneskategorier.

Klicka här för att komam till Länkskafferiet

Skolverket - Källkritik i gymnasieskolan
Skolverkets projekt om källkritiskt tänkande. Du hittar artiklar, uppsatser och böcker som beskriver varför det är viktigt att vara källkritisk när du använder Internet och andra medier.

Klicka här för att komma till Källkritik i gymnasieskolan

SO-rummet
SO-rummet är en samling med granskade svenska artiklar och webbsidor inom ämnena historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.

Klicka här för att komma till SO-rummet

Statistiska centralbyrån
SCB innehåller officiell statistik om Sverige inom de flesta områden.

Klicka här för att komma till SCB 

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Lexikon över 1000 svenska kvinnor, från medeltid till modern tid, som bidragit till samhällsutvecklingen.

Det är kvinnor som varit pionjärer inom sitt område, som kämpat för jämställdhet eller varit viktiga för historieskrivningen.

Databasen har producerats av Göteborgs universitet.

Klicka här för att komma till svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Svenska MeSH
En webbsida under Karolinska institutets webbsidor. Innehåller medicinska sökord som är sökbara både på svenska och engelska. Kan användas som hjälp då man söker i medicinska databaser som SveMed+ och PubMed.

Klicka här för att komma till MeSH

Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Svenskt Näringsliv bildades på våren 2001 och har på några år etablerats som den ledande företrädaren för praktiskt taget hela det svenska näringslivet.

Klicka här för att komma till Svenskt Näringsliv

Säkerhetspolitik.se
Sidan tar upp frågor som rör vår gemensamma säkerhet. Webbplatsen handlar om hot och risker - mot samhällets säkerhet och mot freden i världen - och om de system som finns för att förhindra krig och kriser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med Försvarsmakten, Pliktverket, Folk och försvar, Utrikespolitiska institutet och Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet ansvarar för innehållet på webbplatsen.

Klicka här för att komma till Säkerhetspolitik.se

Sidansvarig:

Cecilia Thorborg

Senast ändrad:

Scrolla upp