Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Elevhälsan

Elevhälsan finns tillgänglig för eleverna inom gymnasieskolan. Vuxelever hänvisas till den vårdcentral/familjeläkare där man är listad.

hearthands

”Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.” Enligt bestämmelserna i skollagen (2010:800)

Elevhälsan på NVU omfattas av medicinska, psykosociala, psykologiska, studievägledande och specialpedagogiska insatser. I vår samlade elevhälsa ingår skolsköterska, skolläkare, kurator, studievägledare, specialpedagog samt vid behov skolpsykolog.

Hjälp att sluta röka

NEXit är ett stöd för unga personer som går i gymnasiet och som vill ha hjälp att sluta röka. Programmet har utvecklats av forskare vid Linköpings universitet och är en vidareutveckling av ett sluta-röka-stöd utformat till universitetsstuderande. En vetenskaplig studie har visat att mer än dubbelt så många studenter lyckades sluta röka med hjälp av programmet jämfört med de som inte hade tillgång till programmet. Det finns alltså goda chanser att det fungerar bra för även dig som är gymnasieelev.

NEXit står för Nikotin Exit och innebär ett stöd för att sluta med nikotin. Läs mer på hemsidan NEXit.

Sidansvarig:

Linda Halldin Normann

Senast ändrad:

Scrolla upp