Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

Upphört

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Frågor till och svar från parlamentarikerna

Vi skolambassadörer bestämde oss för att försöka komma i kontakt med våra parlamentariker och enades om tre frågor som vi valde att maila till var och en av dem. Frågorna löd:

  1. Hur mycket betalar Sverige till EU i nuläget och vad händer med avgiften efter Brexit?
  2. Hur mycket påverkar USA:s avhopp från Parisavtalet klimatet?
  3. Hur kan EU påverka till exempel Polen och Ungern så att de också tar emot migranter?
David Lega

David Lega (KD)

Vad roligt att ni är intresserade av EU och vilka bra frågor. Jag ska försöka svara hur vi tänker lite kort. Hoppas mina svar kan vara till hjälp.

Hur mycket betalar Sverige till EU i nuläget och vad händer med avgifter efter brexit?

Mellan 29-39 miljarder kronor/år har Sverige betalat i medlemsavgift till EU de senaste sju åren. Att avgiften varierat år från år beror bland annat på hur hög Sveriges BNI (ekonomiska aktivitet) varit, samt oväntade överskott som betalats tillbaka till EU-länderna osv.

Tittar man på den faktiska nettoavgiften, alltså hur mycket vi betalar minus hur mycket vi tar emot från EU, betalar vi (svenskarna) mest av alla.

EU håller just nu på att förhandla om nästa långtidsbudget, den ska gälla från 2021. När/om Storbritannien lämnar kommer EU att förlora en stor inkomst. Samtidigt finns det krafter som vill att EU ska göra mer än tidigare - vilket kräver mer pengar. Det finns en överhängande risk att Sveriges avgift kommer att bli betydligt högre. Vi i KD vill inte att Sverige ska betala en höjd avgift. Vi tycker att EU istället måste minska sina åtaganden, exempelvis mindre pengar till sammanhållnings- och regionpolitiken.

Hur mycket påverkar USA:s avhopp från parisavtalet klimatet? 

Det sänder såklart väldigt tråkiga signaler till omvärlden när ett så stort land lämnar ett gemensamt klimatavtal. USA är ju världens näst största utsläppsland (efter Kina) och hur de agerar får naturligtvis konsekvenser för resten av världen, risken finns ju exempelvis att fler lämnar när de ser att USA lämnar.

Nu är det dock upp till Trump, hur USA fortsatt bedriver sin klimatpolitik. Trump har ju trots allt uttryckt att han bryr sig om klimatet och att hans land ska bli ’världsledande’ på att minska utsläpp, öka tillväxten och säkerställa amerikaners energibehov.

Hur kan EU påverka till exempel Polen och Ungern så att de också tar emot migranter?

Detta är en jättesvår fråga som diskuteras flitigt i EU nu. Det viktigaste är ju att komma överens om ett regelverk som alla medlemsstater kan gå med på. Det väldigt svåra uppdraget kommer ju Ylva Johansson, den svenska blivande kommissionären, att ha.

När vi väl utformat ett nytt migrationsprogram i EU måste ju Ungern, Polen m.fl. följa det såklart. Om de inte gör det kan EU exempelvis dra in bidrag eller dra dem inför domstol. EU har tidigare dragit Ungern inför EU-domstolen när de nekat hjälp till flyktingar.  

Sara Skyttedal

Sara Skyttedal (KD)

Hur mycket betalar Sverige till EU i nuläget och vad händer med avgifter efter brexit?

Sverige betalar cirka 30 miljarder kronor om året i EU-avgift. Regeringen betalar avgiften månadsvis till EU-kommissionens konto i Riksbanken. Ungefär 10-15 miljarder kronor kommer tillbaka i form av olika bidrag och stöd från EU. Det är emellertid svårt att beräkna exakt hur mycket varje land får tillbaka. Delar av stödet från EU är öronmärkt för varje land, medan andra delar går till gemensamma projekt där flera länder deltar. Totalt uppgår EU:s budget till cirka 1 300 miljarder kronor per år. Ungefär 94 procent av budgeten finansierar konkret verksamhet i EU-länderna och utanför EU. Detta enligt: https://ec.europa.eu/sweden/about-us/eu-presence_sv Efter Brexit kommer EU:s budget att minska.

Hur mycket påverkar USA:s avhopp från parisavtalet klimatet? 

Hur mycket USA:s avhopp från Parisavtalet kommer att påverka klimatet är i nuläget svårt att säga. Jag skulle rekommendera dig att titta på vad internationella klimatorganisationer säger, men också handels- och näringslivsorganisationer, och därigenom försöka få en samlad bild på det hela. Kritiken mot USA grundar sig ofta i idén om att utvecklade, mer ekonomiskt starka länder ska ta sitt ansvar och leda i klimatomställningen. Detta så att utvecklingsländer känner att de kan följa efter. En konsekvens skulle således kunna tänkas bli att utvecklingsländer inte vill vidta klimatåtgärder. Men det återstår att se.

Hur kan EU påverka till exempel Polen och Ungern så att de också tar emot migranter?

I nuläget pågår det diskussioner om vetorätt och majoritetsbeslut på olika håll i EU. En tanke är att EU kan minska eller till och med stoppa fördelningen av olika bidrag till länder som inte tar sitt ansvar i EU:s migrationspolitisk.

Under produktion. Fler svar på ingång...

Sidansvarig:

Ingela Klingestedt

Senast ändrad:

Scrolla upp