Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Vilka bestämmer åt oss i EU?

Kommissionen

Vad gör kommissionen?

EU-kommissionen i Bryssel kallas ofta för EU:s motor. Det är här man föreslår nya EU-lagar och kontrollerar att medlemsländerna följer dessa lagar. I kommissionen sitter 28 kommissionärer, en från varje EU-land. De jobbar inte för sina egna länder utan arbetar för hela EU och EU:s bästa. Den svenska EU-kommissionären heter Cecilia Malmström och har ansvaret för EU:s frågor om vad som ska gälla när vi handlar med andra länder utanför EU.

 • Föreslår nya EU-lagar och kontrollerar att gällande lagar följs.
 • Består av 28 kommissionärer, en från varje medlemsland.
 • Företräder hela EU, inte enskilda EU-länder.
 • Sveriges representant Cecilia Malmström ansvarar för handelsfrågor.
 • Leds av ordföranden Jean-Claude Juncker.
 • En ny kommission utses vart femte år.

Klicka här för att läsa mer om kommissionen

Klicka här för att läsa ännu mer om kommissionen

Ministerrådet

Vad är ministerrådet?

Klicka här för att se en film i ämnet

Debatt, diskussion och förhandling är vad man ägnar sig åt i ministerrådet. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya lagar. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet. Innan ett beslut tas i ministerrådet ska den svenska regeringen ha haft överläggningar med riksdagens EU-nämnd.

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Regeringen stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Klicka här för att lära dig mer om ministerrådet

Klicka här för att lära dig ännu mer om ministerrådet

Parlamentet

Vad händer där?

Det är medborgarna i EU-länderna som röstat fram de 751 ledamöterna i Europaparlamentet. Ledamöternas uppdrag är att företräda oss och våra intressen när de beslutar om nya lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentet tar också beslut om EU:s budget och ska kontrollera och godkänna EU-kommissionen. 20 av ledamöterna, eller EU-parlamentarikerna som de också kallas, kommer från Sverige.

 • Består av 751 folkvalda ledamöter. 20 av dem kommer från Sverige.
 • Väljs av invånarna i respektive EU-land.
 • Beslutar om EU-lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet.
 • Leds av en talman, den italienska kristdemokraten Antonio Tajani, som väljs av Europaparlamentet.
 • Kontrollerar EU-kommissionen och ministerrådet.
 • Har verksamhet i Strasbourg och Bryssel.

Klicka här för att lära dig mer om parlamentet

Klicka här för att lära dig ännu mer om parlamentet

Som framgår ovan så har Sverige alltså 20 EU-parlamentariker från olika partier och företräder alltså våra intressen. Vilka de är kan du läsa genom att klicka här.

Sidansvarig:

Ingela Klingestedt

Senast ändrad:

Scrolla upp