Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

SNABBVAL:

Möt elever
vo

Vård- och omsorgsprogrammet

Det behövs allt fler som jobbar inom vård- och omsorg och det finns så många intressanta områden. Genom att skräddarsy din utbildning kan du specialisera dig inom det du helst vill! Brinellskolans VO-program är certifierat av Vård- och omsorgscollege som ger dig en extra merit inför framtiden samt goda kontakter i arbetslivet.

Bild på några VO-elever som diskuterar i metodrummet

Ett högskoleförberedande yrkesprogram för dig som vill få både en yrkesexamen och särskild behörighet till högskolan. Är du intresserad av att arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer som har en funktionsnedsättning? Då är Vård- och omsorgsprogrammet ett bra alternativ.

Vad får du lära dig?
Under utbildningen får du lära dig om hälsa, ohälsa, medicin, pedagogik, psykologi och om hur kroppen fungerar och är uppbyggd. Du får även kunskaper om vanliga sjukdomar och hur de kan botas och förebyggas. Du får kunskaper om hur du kan se en vårdtagares hela livssituation samt stötta människor till att på bästa sätt hjälpa sig själva.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om människans utveckling och funktion från livets början till dess slut. Du kommer även att få lära dig hantera teknisk utrustning som blir allt vanligare inom vården. Vård- och omsorgsprogrammet har inte några nationella inriktningar. Du kommer istället att få välja ett ”paket” av kurser inom olika områden som till exempel Hälso- och sjukvård, Psykiatri och Äldreomsorg.

Arbetsplatsförlagt lärande
Utbildningen innehåller minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då får du praktiskt tillämpa de kunskaper du får i skolan. Det kan innebära en personlig utveckling på flera plan. Bland annat ger APL dig yrkeserfarenhet samt kontakter du kan ha nytta av då du söker arbete.

Framtid
Efter avslutad gymnasieutbildning kan du söka arbete direkt inom hälso- och sjukvården. Programmet kan även ligga till grund för fortsatta studier inom yrkeshögskolan, högskolan eller annan vuxenutbildning. Kanske du vill utbilda dig till sjuksköterska, arbetsterapeut, dietist eller andra yrken inom vårdområdet.

Logotype vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege
NVU Brinellskolans vård- och omsorgsprogram är kvalitetsstämplat och ingår i Vård- och omsorgscollege sedan 2008! Vård- och omsorgscollege är en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn. Det är också en kvalitetsstämpel som visar att den som utbildat sig inom ett Vård- och omsorgscollege har gått en utbildning i nära samverkan med arbetslivet, och därmed har goda chanser att få jobb.

Kontroll av blodtryck

Eleverna lär sig här att kontrollera blodtrycket.

Kontroll av blodsocker genom stick i fingret

På bilden görs kontroll av blodsocker genom stick i fingret.

Kortfilm om programmet

Kontakt

Välkomna till oss på Vård- och omsorgsprogrammet

E-post sisko.laurila(at)nvu.se

Ring Sisko och Janne på 0223-447 45

jwn
sla


 

 

 

 

 

Se filmen om att arbeta som undersköterska

Sidansvarig:

Linda Halldin Normann

Senast ändrad:

Scrolla upp