Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Allmänt om gymnasiestudier

Programmen

Gymnasieskolan är indelad i ett antal nationella program. På NVU finns 6 yrkesförberedande nationella program och 4 högskoleförberedande program. De elever som är obehöriga att gå ett nationellt program inom gymnasieskolan kan välja något av introduktionsprogrammen, som du kan läsa mer om här.

De nationella programmen består av minst 2 500 poäng fördelade på sex huvudblock: 

 • Gymnasiegemensamma ämnen (600-1250 poäng)
  De här kurserna läses på alla program men i olika omfattning.
 • Programgemensamma karaktärsämnen (150-1100 poäng)
  Dessa kurser är specifika för respektive program och läses av samtliga elever på programmet oavsett vald inriktning.
 • Inriktningar (300-900 poäng)
  Kurser som är specifika för den valda inriktningen inom ett program.
 • Programfördjupningar (300-900 poäng)
  Kurser som bestäms av skolan och som syftar till att bredda och fördjupa elevens kunskaper.
 • Gymnasiearbete (100 poäng)
  Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier och förvärvsarbete. Arbetet ska knytas till programmets karaktär och är en större självständig uppgift som kan ske såväl teoretiskt som praktiskt.
 • Individuellt val (200 poäng)
  Kurser man själv väljer utifrån de kursutbud som skolan har.

Kurser

Gymnasieskolan är indelade i ett antal kurser som omfattar från 50 till 200 poäng, beroende på kurs. Betyg ges i respektive kurs och inte i ämne. Skolan bestämmer hur många timmar respektive kurs skall omfatta, dock en garanterad undervisningstid om 2 180 timmar på yrkesprogram och 2 430 timmar på högskoleförberedande program.

Betygsskalan är F till A. F ges när kursen inte är godkänd.

Klicka här för att se Skolverkets film om hur lärare sätter betyg.

Examen

Yrkesprogrammen syftar till en yrkesexamen. För detta krävs 2 500 poäng varav minst 2 250 poäng med godkända betyg, godkända betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk (SVA) 1, Engelska 5 och Matematik 1, godkända betyg på de kurser inom programgemensamma ämnen med minst 400 poäng samt godkänt betyg i gymnasiearbetet.

De högskoleförberedande programmen syftar till en högskoleförberedande examen. För detta krävs 2 500 poäng varav minst 2 250 poäng med godkända betyg, godkända betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk (SVA) 1,2 och 3, Engelska 5 och 6 och Matematik 1 samt godkänt betyg i gymnasiearbetet.

Antagning

Antagningen till gymnasiet sköts av gymnasieantagningen. Här finns information om antagningskrav och datum för ansökningar. Klicka här för att besöka gymnasieantagningen.

Sidansvarig:

Linda Halldin Normann

Senast ändrad:

Scrolla upp