Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Studier utanför hemkommunen

Alla elever har rätt att söka till vilket program som helst i hela Sverige. Däremot görs det skillnad i rätten att bli mottagen i första eller andra hand.

Det varierar också om man har rätt till inackorderingsbidrag eller reseersättning. Vi rekommenderar att du kollar upp detta innan, så att det inte blir svårigheter med ekonomin.

Förstahandsmottagning

Förstahandsmottagning gäller för dig som söker:

  • Program i din egen kommun.
  • Till annan annan kommunal skola där programmet eller inriktningen du söker inte finns i din hemkommun (gäller inte enstakta kurser eller profiler utan nationella program/nationella inriktningar).
  • Program på en friskola.
  • Program i en eller flera kommuner som din hemkommun har tecknat ett avtal med (samverkansavtal).
  • Program som har riksintag samt riksidrottsutbildningar (RIG).

Andrahandsmottagning

Andrahandsmottagning gäller för dig som söker:

Program i andra kommuner, där samma program/inriktning erbjuds i din hemkommun eller via samverkansavtal.

Beslut om mottagande

  • Om du har sökt en utbildning inom hemkommunen är du automatiskt mottagen i första hand.
  • Om du sökt till en skola utanför hemkommunen får du alltid ett beslut om mottagande där det framgår om du tas emot i första eller andra hand.

Det är den mottagande kommunen som fattar beslutet baserat på ett yttrande som din hemkommun har gjort. Beslut om mottagande ska inte förväxlas med ett antagningsbesked. Om du får ett beslut om att du är förstahandsmottagen innebär det att du är med och konkurrerar om platserna. Själva antagningsbeskedet kommer senare. Som beskrivits ovan kan du bli antagen till ett program även om du är andrahandsmottagen.

Frisök (andrahandsmottagande)

Nationella program och inriktningar som erbjuds av hemkommunen kan också sökas i annan kommun som så kallat ”frisök”. Detta gäller nationella program på kommunala gymnasieskolor. Sökande kan då tas emot som andrahandsmottagande, dock endast i mån av plats efter att alla elever med rätt till förstahandsmottagning antagits.

Om en kommun ska göra ett urval bland sökande med andrahandsmottagande gäller urval på betyg. En kommun är inte skyldig att ta emot ”frisök” även om det finns lediga platser.

Elev antagen enligt ”frisök” har inte rätt att få inackorderingsstöd, men däremot ersättning för dagliga resor enligt samma bestämmelser som för övriga gymnasieelever.

Kommunal gymnasieskola / Inackorderingstillägg

Söker du till en kommunal gymnasieskola utanför den egna kommunen ska du söka ditt inackorderingstillägg hos hemkommunen. Finns möjlighet att pendla, beviljas inte inackorderingstillägg om avståndet mellan hemort och studieort är mindre än 5 mil (50 km). Då erhåller du ett pendlarkort/busskort från Västmanlands Lokaltrafik.

Hemkommunens skyldighet beträffande inackorderingstillägg avser elever i gymnasieskola till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

OBS! Om du är antagen till en kommunal skola i en annan kommun på så kallat frisök utgår inte något inackorderingstillägg.

Fristående gymnasieskola/Inackorderingstillägg

Söker du till en fristående gymnasieskola så ansöker du om inackorderingstillägg genom CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Sidansvarig:

Linda Halldin Normann

Senast ändrad:

Scrolla upp