Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Introduktionsprogram

Gymnasieprogrammet för dig som ännu inte nått godkänt betyg i tillräckligt många ämnen

Om en elev inte har hunnit nå ett godkänt betyg i tillräckligt många ämnen för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram när den slutar nian har eleven möjlighet att läsa upp sina betyg på introduktionsprogrammen: IM. Det finns flera studievägar inom introduktionsprogrammen som alla har olika studiemål.

På introduktionsprogrammen skapar lärare och övrig personal en trygg utbildningsmiljö med hög kvalitet för varje elev. Det förutsätter ett nära samarbete mellan elever, olika lärare och övrig personal. Varje elev ska erbjudas en god utbildning där man kan forma studiesituationen med hänsyn taget till de egna förutsättningarna. Under "Dokument och Länkar" längre ned på sidan kan du läsa NVU:s plan för utbildning, när tillräckliga betyg saknas.

Programinriktat val, IMV

IMV är inriktat mot ett nationellt yrkesprogram för dig som är obehörig till ett yrkesprogram. Du ansöker till IMV i Dexter på samma sätt som nationella program och antagning sker utifrån behörighet och betyg. Syftet med IMV är att du så snart som möjligt ska antas till det nationella programmet. Utbildningen innehåller de grundskoleämnen du saknar för behörighet samt kurser från yrkesprogrammet och APL.

Yrkesintroduktion, IMY (kanske inte startar ht 2021)

IMY vänder sig till dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Syftet med IMY är att du ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar din etablering på arbetsmarknaden eller till studier på ett yrkesprogram.

För ansökan till IMY måste du fylla i en blankett om särskilda skäl där du motiverar din ansökan till IMY. Ifylld blankett lämnas till din studie- och yrkesvägledare i samband med gymnasievalet.

Individuellt alternativ, IMA

Syftet med IMA är att du ska gå vidare till yrkesintroduktion, till annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. IMA utformas för en enskild elev efter dess behov och förutsättningar. Inom IMA läser du ämnen du saknar betyg i från grundskolan. Även andra insatser som är gynnsamma för din kunskapsutveckling får ingå i utbildningen.

Språkintroduktion, IMS

IMS riktar sig till dig som nyligen anlänt till Sverige och har därmed tyngdpunkt på det svenska språket för att möjliggöra fortsatt utbildning inom gymnasieskolans nationella program eller annan utbildning. I de högre nivåerna läser du också mot betyg i flera grundskoleämnen.

Programansvarig introduktionsprogrammen

Rosie Stark

0223-447 83

Rektor

Ylva Ekman

Ylva Ekman

0223-443 83

Sidansvarig:

Linda Halldin Normann

Senast ändrad:

Scrolla upp