Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Arbetsplatsförlagt lärande på gymnasiesärskolan

aplnps

Alla elever inom gymnasiesärskolan genomför under sina fyra år, minst 26 veckors praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL). På APL-platsen läser eleven hela eller delar av yrkeskurserna inom sitt respektive program. I samråd med skolans kontaktperson, som i regel är elevens yrkeslärare, utformas ett ramverk för vad APL-perioden ska innehålla.

I ett första möte mellan lärare, elev och handledare på praktikplatsen diskuteras vad respektive part vill få ut av det arbetsplatsförlagda lärandet. Det är sedan upp till handledaren och eleven att utforma perioden på bästa sätt och utifrån de förutsättningar som både eleven och företaget har. Normalt så får eleverna testa på en rad olika praktikplatser under sin utbildning.

Vi på NVU gymnasiesärskolan värdesätter en kontinuerlig kommunikation mellan handledare och skolan för att optimera APL-perioden för alla inblandade.

Klicka här för att läsa broschyren "Arbetsplatsförlagt lärande på gymnasiesärskolan" Pdf, 1.2 MB.

Sidansvarig:

Linda Halldin Normann

Senast ändrad:

Scrolla upp