Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Överklaga beslut

Nedanstående vägledning gäller kommunala beslut som kan överklagas genom en så kallad laglighetsprövning. Har du fått ett individuellt riktat beslut med en särskild bilaga med instruktioner om hur man överklagar ett sådant beslut ska du istället följa instruktionerna i den bilagan.

Vem som får överklaga

Enligt 13 kapitlet kommunallagen (2017:725) har varje medlem av en kommun rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Lagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas på samma sätt av varje medlem av de kommuner eller landsting som ingår i kommunalförbundet samt av förbundsmedlemmarna.

Bestämmelserna gäller inte om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Vilka beslut som får överklagas

Följande beslut får överklagas genom laglighetsprövning:

  • beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund
  • beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art
  • beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art
  • sådana beslut av revisorerna som avses i 12 kap. 11 § kommunallagen, det vill säga beslut om revisorernas förvaltning och om jäv.

Hur besluten överklagas

Ett beslut överklagas skriftligt inom föreskriven tid. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten (Uppsala).

Sidansvarig:

Anette Vretman

Senast ändrad:

Scrolla upp