Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Lämna en synpunkt

Välkommen att kontakta oss på NVU. Här kan du ställa frågor eller lämna synpunkter. Det är bra om du är så detaljerad som möjligt i din ärendebeskrivning så att rätt person kan hantera just ditt ärende.

För specifika frågor om dina studier uppmanas du kontakta en studie- och yrkesvägledare. Du kan också maila allmänna frågor till registrator@nvu.se.


Upplysningar om hantering kring synpunkter och andra klagomål

Skollagen 4 kap 7 och 8 §§

1. Om du har synpunkter på verksamheten bör du i första hand vända dig till personalen (lärare, mentor, rektor eller annan anställd inom NVU)

2. Om du upplever att du inte får gehör för dina synpunkter eller bedömer att du har synpunkter av allvarligare art, tar du kontakt med berörd chef. Vi har uppdelat ansvar för olika områden enligt organisationsschema med underliggande program och/eller verksamhetsansvar.

3. Du kan naturligtvis alltid vända dig direkt till respektive chef.

4. Om du fortfarande inte är nöjd med hur berör personal inom NVU behandlat ditt ärende kan du vända dig till förbundschefen och direktionen.

5. Berör dina synpunkter att vi inte fullgör vårt uppdrag enligt skollag och författningar kan du vända dig till Skolinspektionen som har tillsynsansvar.

Skolinspektionen, 104 35 Stockholm

Sidansvarig:

Linda Halldin Normann

Senast ändrad:

Scrolla upp