Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Den här sidan uppdateras inte längre!

Välkommen till Komvux och SFI
Norra Västmanlands nya hemsida: Komvux Norra Västmanland (fagersta.se)

YH-utbildning

YH Produktionstekniker!

En utbildning på två år som företagen/arbetsgivarna i regionen efterfrågar! Utbildningen är igång och Fagersta är satellitort till Köping där utbildningen utgår ifrån. Köping har fått kursen beviljad i tre ytterligare år så inom kort kan du ansöka. Läs mer in YU-utbildningen.

YH

Yrkeshögskoleutbildningar är eftergymnasiala utbildningar som oftast är 1-2 år långa. Efter utbildningen får studenten en Yrkeshögskole examen.

Utbildningarna tas fram i nära samarbete med arbetsgivare som vill säkra sin kompetensförsörjning för framtiden. Arbetsgivarna är med och påverkar utbildningens innehåll och sitter med i ledningsgruppen för utbildningen tillsammans med representanter för utbildningsanordnaren och en eller flera studeranderepresentanter.

För att få tillstånd från Myndigheten för Yrkeshögskolan att starta en Yrkeshögskoleutbildning behöver det finnas ett arbetskraftsbehov av den typ som kommer examineras. Därför ges enbart tillstånd att starta utbildningen på två års sikt. Sedan måste utbildningsanordnaren ansöka på nytt och nya kontroller görs för att se om marknaden är mättad eller om det finns ett behov av arbetskraften. Detta ökar möjligheterna för den studerande att finna arbete efter examen.

Lärande i arbete - LIA

LIA är en förkortning av Lärande I Arbete. LIA innebära att studenten får möjlighet att skaffa sig praktiska kunskaper och erfarenheter av det som studeras teoretiskt och som troligtvis kommer vara en del av studentens framtida arbetsuppgifter.

LIA är en del av utbildningen och ska omfattas av utbildningens YH-poäng studenten är därmed berättigad till studiemedel från CSN även under LIA.

LIA görs vanligtvis ute hos en arbetsgivare som då benämns LIA-plats. LIA-platsen är till för att delvis öka studentens möjligheter till arbete eftersom studenten har möjlighet att skapa goda kontakter med arbetsgivaren och på så vis även få goda vitsord efter examen. Tiden på LIA-platsen är även tänkt att ge den studerande praktiska kunskaper om det som läses teoretiskt under utbildningen.

CLN

Lars Lindh

Samordnare yrkeshögskolan

fornamn.efternamn@nvu.se

0223-443 54


HWN

Hans Wallin

Administratör yrkeshögskolan 

fornamn.efternamn@nvu.se

0223-445 31

 

Sidansvarig:

Anna Persson

Senast ändrad:

Scrolla upp